Forventning til en træner i ØBG

Generelt forventes det, at trænere/trænerteamet:

· forvalter træning, kampe og omgangen med spillerne efter klubbens grundholdninger.

· optræder på en fair, sportslig og ansvarlig måde overfor såvel egne spillere som modstanderes spillere og ledere.

· i et vist omfang påtager sig rollen som opdragere i fodboldmæssige sammenhænge.

· optræder loyalt overfor ØBG Fodbold herunder de fælles beslutninger.

· benytter udleverede klubdragt/t-shirt. (ikke andre klubbers dragter og aldrig dragt med reklame for konkurrerende tøjsponsor).

· deltager i trænermøder.

 - ansvarlig for at alle spillere har betalt kontingent ( ingen penge ingen klub ) 
 

I forbindelse med træning og kampe forventes det, at træneren/trænerteamet 

· tager hånd om materiellet – herunder sikrer sig at alle bolde låses inde efter brug.

· medvirker til at passe på banerne og klubbens materiel samt omklædningsrum m.v.

· hjælper modstandere tilrette og optræder som vært.

· møder i god tid så spillerne oplever, at der er voksne klar, når træningstiden starter.

· fokuserer på spillerne under træning/kamp. (eksempelvis ikke mobiltelefon).

· ikke ryger, mens han/hun er aktiv omkring børn/unge.

I forbindelse med ØBG Fodbolds arrangementer forventes det, at træneren/trænerteamet

· uddeler sedler/beskeder til alle spillere og indsamler tilbagemeldinger/tilmeldinger herunder rykker spillerne for at få dem indsamlet.

· Deltager eller alternativt sørger for en anden træner/leder til arrangementer. Ved følgende arrangementer er der en klar forventning om, at alle enten deltager eller medvirker aktivt til at sørge for alternativ træner/leder: Sæsonopstart og Ahl Hage tur. Desuden ses det gerne, at de yngre hold som hovedregel deltager i Kom-i-Form stævne.

Som træner kan du forvente at:

· klubben gør alt for at sikre det nødvendige antal trænere i forhold til antallet af spillere.

· klubben sørger for rekvisitter og udstyr til træning og kampe.

· modtage relevante stævneinformationer.

· klubbens ledelse er lydhør overfor forslag og ønsker. (det betyder ikke, at alt er muligt).

· få opbakning i forhold til spillere og forældre til klubbens grundholdninger og aktiviteter.

· få hjælp og opbakning til forældrekontakt.

· få den nødvendige hjælp og vejledning om alle forhold vedr. trænergerningen.