Ungdomsafdeling

ØBG Silkeborg - Fodbold lægger stor vægt på netop glæden ved at spille fodbold. Vi vil selvfølgelig også gerne vinde kampe, men det må ikke gå forud for, at alle har det sjovt og godt i klubben

ØBG Silkeborg - Fodbold har en stor stab af frivillige trænere og holdledere, som vi fortrinsvis finder blandt forældrene. Vi forventer opbakning til det arbejde, de mange engagerede trænere og holdledere yder. Det indebærer bl.a., at der meldes afbud til kampe, at alle er indstillet på at vaske trøjer, og at man giver en hjælpende hånd, når der er behov for det.

Ved 3-5 og 8 mands kampe skal klubben selv stille dommere. Det er typisk forældre, der løser denne opgave.

Forældrene kører på skift til kampe. Vi lægger vægt på, at det sker på en måde, så alle kan være trygge ved det. Det betyder bl.a., at vi kører med børnene i seler.

ØBG Silkeborg - Fodbold er en klub drevet af frivillig arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at klubben opfattes som et fælles anliggende for alle medlemmer og forældre - og at alle tager del i det ansvar, det er at drive en forening med et forpligtende fællesskab.

ØBG Silkeborgs klubfarver er blå bluser, blå shorts og blå strømper. Der er dog ingen krav til farver. Ved kampe udleveres blå kampbluser. Væsentligste udstyr er beskinner og fodboldstøvler. Nybegyndere behøver ikke fodboldstøvler de første gange.

U6 spiller udelukkende 3 mands. Fra U7 til U10 spilles primært 5 mands, og fra U11 til U13 spilles primært 8 mands.

Børn på Buskelundskolen spiller fodbold ved Buskelundskolen og børn fra Balleskolen spiller fodbold ved Balleskolen i de aldersgrupper, hvor vi har hold begge steder. Det er ikke muligt at skifte over indenfor ØBG, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende og da kun efter aftale med bestyrelsen. Evt. Spillere fra andre skoler kan selv vælge ved ankomst til klubben, men kan ikke derefter skifte mellem grupperne.

Tilsvarende gælder vore fodboldtilbud også udelukkende det alderstrin svarende til det klassetrin, som spilleren går i - eller skal gå i.

Der spilles indendørs fodbold udvalgte lørdage og søndage i vintersæsonen. Deltagelse i indendørs stævner er op til de enkelte hold/trænere, prisen for stævner indgår ikke i kontigenten.

ØBG Silkeborg - Fodbold arrangerer hvert år i april en weekendtur til Ahl Hage ved Ebeltoft for U9 og U10.

ØBG Silkeborg Fodbold - holdninger til niveaudeling

Niveaudeling er den proces, hvor spillerne til træning og kamp inddeles efter deres aktuelle niveau.

Selektion er den proces, hvor de bedste spillere udvælges til det/de bedste hold i området. Ofte i regionens største klub eller til et område- eller regions-hold.

Niveaudeling Det er meget motiverende for børn at lykkes med nye ting. Derfor må vi sikre, at børnene en gang imellem også spiller kampe i et miljø, hvor de kan afprøve og lykkes med deres finter og driblinger. De mindre dygtige nyder også godt af at spille med de dygtige en gang i mellem. Her ser de mange rigtige løsninger og lærer mere, end hvis de hele tiden spiller med spillere på eget niveau. Dette betyder også, at de dygtige børn på en årgang en gang i mellem bør træne eller spille kampe med bedre børn, eventuelt fra årgangen over.

En fleksibel niveaudeling er den bedste løsning, både for de dygtige og mindre dygtige spillere. Nogle gange hører man udsagnet: Lige børn leger bedst. Men det er kun rigtigt en gang i mellem. Bare kig på børnene og deres egne små fodboldspil! Det er ikke børnenes behov, at blive delt op i gode og dårlige. Det kan man overbevise sig selv om, når man kigger på de kampe, som de selv laver i deres fritid. Her laver børnene ikke 1.- og 2. hold, men jævnbyrdige hold, der spiller lige kampe. De ulige kampe stopper hurtigt og børnene laver af sig selv nye og mere retfærdige hold. Det er sjovere, fordi der er meget mere konkurrence i de lige kampe. Derfor er der mere sandhed i udsagnet:
Lige hold leger bedst.

Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Spørgsmålet om niveaudeling er altså ikke et spørgsmål om enten/eller, men snarere et spørgsmål om hvornår og hvordan. Vi skal niveaudele af hensyn til børnene og deres udvikling - ikke af hensyn til resultater!

Hvor skal vi niveaudele?

I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden, derfor
                                                                                    Ingen niveaudeling for U7 og yngre!

Men,

Begyndende niveaudeling fra og med U8!

Fra og med U8 vil børnene have store færdighedsforskelle. Børn med 4-5 års fodbold i benene vil ofte have en udviklet teknik og også have en spirende forståelse for spillets taktiske udfordringer. Derfor har disse børn nu andre udviklingsbehov i forhold til begynderne på dette alderstrin. Nu træder 25-50-25 reglen i kraft. 25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau. Denne tommelfingerregel har vist sig, at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø

Spillerne niveaudeles efter princippet 25-50-25 fra U9!

Ovenstående er anbefalinger. Ikke to børn er ens og børnene har krav på individuelle hensyn. Det vigtigste er, at barnet trives i et sjovt og sundt miljø og bliver ved med at spille fodbold. 

Selektion

Selektion er et andet vigtigt princip i en god spillerudvikling. Vi selekterer de bedste spillere fra byen eller nærområdet og samler dem på det bedste hold. Ofte i områdets største klub. Denne selektion foregår også i de yngre årgange og er uheldig af flere grunde.

For det første fordi, det er umuligt at forudsige hvilke børn der vil nå det højeste niveau. Derfor kasseres mange børn efterhånden som de overhales af deres jævnaldrene kammerater. Princippet med at kassere spillere og hente bedre til klubben tilhører den voksne og professionelle fodboldverden og er IKKE en anstændig måde at behandle børn på. Det opbygger for tidligt et præstationsmiljø, hvor børnene forsøger at undgå fejl.

For det andet resulterer denne målrettede opbygning af børneelitehold ofte i, at holdet ikke får en god matchning i lokalområdet. Holdet bliver suverænt og vinder lutter storsejre. Derfor er det et meget bedre princip, at udskyde selektionen af de bedste. Hvis de bedste spillere bliver i deres lokale klub kan området mønstre flere dygtige hold og bevare en spændende og jævnbyrdig turnering. Senere ændrer børnenes behov sig og disse varetages ofte bedst i en større klub med flere ressourcer. Og så har man nået det bedste tidspunkt for selektion. Så kan man også bedre – og med en mindre fejlmargin – selektere de mest talentfulde med det største potentiale.

Vi skal niveaudele og selektere med omtanke og med henblik på at udvikle spillerne - ikke for at vinde