Ny træner i klubben

ØBG Silkeborg Fodbold - Velkommen på siden for nye trænere/hjælpere

Først skal der lyde et kæmpe VELKOMMEN i klubben. Uden din og de andre træners hjælp havde vi ingen fodboldklub, så velkommen i klubben.

På denne side kan du finde mange nyttige oplysninger om det at være træner i ØBG Silkeborg Fodbold, specielt når man som du, er ny i klubben. Der er også mange nyttige oplysninger andre steder på Fodbolds hjemmeside, så ta’ en rundtur.

Du skal vide, at der står mange parate til at hjælpe dig. Det gælder både dine trænerkollegaer og ungdomsudvalg/bestyrelsen.

Antal trænere

Det er selvfølgelig rart hvis der er mange til at deles om arbejdet i forbindelse med træningen og kampe.

Men af økonomiske grunde har vi besluttet, at vi maksimalt kan tilbyde tøj og udstyr til 2 trænere pr. hold/10 spillere.

 

Børneattest

Der skal indhentes børneattest på alle træner / hjælper. Derfor bedes CPR nr sendes til kasseren fam.smedegaard@gmail.com

Baner

Vi har boldbaner både ved Buskelundhallen og Balleskolen. Op til omkring U12 spiller børnene ved deres skole. Dette er for at styke det lokale sammenhold. Fra U12 og op bliver grupperne fra Buskelund og Balle normalt slået sammen og træningen fortsætter normalt ved Buskelundskolen. Særlige forhold kan dog gøre at det bliver anderledes – dette besluttes i samråd med bestyrelsen.

Under menupunktet "TRÆNING" til venstre finder du en baneoversigt der viser, hvilke baner du har til rådighed for træning og kamp. Opstår der ”overbookning” p.g.a. kampe, går kampe altid forud for træning.

Træning

Holdets træningstider finder du under "TRÆNING". Drenge træner mandag og onsdag, piger træner tirsdag og torsdag. Da vi er rigtig mange spillere på forholdsvis få baner vil der ikke være muligt at ændre på dette.

Vi starter træningen omkring 1. april for de mindste (Silkeborg Kommune har beslutte, at vi først må bruge græsbanerne fra 1. april.). Dette gøres normalt en weekend med fælles opstart for U6 til U11

Træneren beslutter også selv hvornår sæsonen afsluttes i efteråret, men det er normalt 1 til 2 uger efter sidste kamp. Mange af vores spillere vil jo gerne igang med en vintersport.

Niveaudeling

Skal du lave et 1. og 2. hold eller skal alle hold være lige. Det kan der være mange holdninger til, specielt hos forældrene.

Det er ØBGs klare holdning at vi skal undgå niveaudeling op til U9. Dette både for at styrke det sociale sammenhold og det faktum, at både gode og mindre gode spillere kan lære meget af hinanden.

Oplever du problemmer med forældregruppen som du selv har svær ved at håndtere, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Når du vælger at niveaudele, skal du tænke meget over, hvorledes du vil formidle det til spillerne. Der må ikke stå spillere tilbage med fornemmelse af nederlag.

Bolde / andet materiel

Vi skal deles om det udstyr vi har til rådighed. Vi tilstræber, at det er muligt at alle spillere kan have en bold hver til træning.

Men sørg nu for, at få alle bold og andet udstyr med ind i boldrummet igen. Vi misteter mange bolde hvert år. Det er en dyr post på budgettet og vi vil hellere bruge pengene på at optimere andet træningsudstyr.

Spillertøj

ØBGs klubfarve er blå trøjer, blå shorts og blå strømper.

Turnering/Kampe

Der har de seneste år været en del debat omkring hvad der bedst udvikler vores fodboldspillere. I ØBG følger vi de retningslinier DBU udstikker. Det bygger på principperne om, at jo færre spillere og jo mindre baner jo bedre bliver vores fodboldspillere.

Bestyrelsen har derfor besluttet nedenståene retningslinier. Afvigelser skal godkendes af bestyrelsen:

Op til U6 må højest spille 3-bold

U7 til U8 må højest spille 5-mands

U9 til U12 må højest spille 8-mands

De yngste hold til og med U12 spiller normalt i DGI. Dette skyldes, at de fleste klubber i vores nærområde spiller i DGI og dermed kort køreafstand til kampe.

Udgangspunktet er, at alle spillere kun spiller på et turneringshold, enten DGI eller DBU.

Hele vores planlægning af kamp- og træningstider bygger på, at kampe spilles på træningsdage på følgende dage:

Drenge:

Mandag eller Onsdag

Piger:

Tirsdag eller Torsdag

Hvis man flytter til andre dage, er det ens eget ansvar

at, kontrollere at der er plads.

Vi henstiller til, at alle spillere på en årgang tilbydes nogenlunde lige mange kampe i løbet af sæsonen.

Det er også vigtigt at du læser vores holdning til niveaudeling.

Trænertøj

Som ny træner i klubben, modtager du en træningsdragt. kontakt venligst den tøjansvarlige.

Nøgler

Buskelund: Hver årgang får udleveret en nøgle til boldrummet. Brian der bestyrer vores klublokale ”Vulcanen” sørger for at der er låst op i omklædningsrum.

Balle: Hver årgang får udleveret en nøgle til boldrum.

Spørgsmål omkring nøgler stilles til Brian Kjeldgaard,

Kurser

I ØBG ønsker vi at tilbyde vores spillere og trænere de bedste vilkår.

Derfor kan du som træner henvende dig til bestyrelsen vedrørende betalt trænerkurser hos DGI og DBU. Vi tilstræber løbende at afholde kurser efter behov.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kim Prang

Samspil med andre afdelinger i ØBG

ØBG Silkeborg består af mange afdelinger. Og der er ofte de samme unge mennesker der dyrker sport i flere af vores afdelinger.

Det kan derfor ikke undgåes, at der opstår ”konflikter” i foråret og efteråret hvor der er et overlap.

Det er derfor besluttet af alle afdelinger, at spillerne skal opfordres til at gøre deres sport færdig.

Eksempel: Om foråret opfordre vi spillerne til at gøre deres håndbold eller badminton færdig – om efteråret er det så håndbold og badminton der opfodre spillerne til at gøre fodbold færdigt. Det er brand-ærgeligt, at få ødelagt en lovende sæsonafslutning fordi flere stopper før tid. Opleves problemmer med ovenstående, kontaktes bestyrelsen straks.

Gode råd fra andre trænere

Det kan være en god ide at holde et forældremøde hvor holdets trænere og børnenes forældre sammen kan afstemme forventninger til hinanden. Dette kan være med til at fjerne mange misforståelser.